SPARKS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Sparksin julkaisija:

Aller Media AB

Organisaationumero: 556002-8325

Box 27712

115 91 Stockholm

1. Yleinen

1.1. Kun sinä ("Käyttäjä") luot tilin ("Tili") Sparksiin osoitteessa www.allersparks.com tai Sparksin mobiilisovelluksessa ("Sovellus") (yhteisesti "Palvelu"), teet sopimuksen Aller Media AB:n ("Aller") kanssa alla olevilla ehdoilla ("Käyttäjäsopimus"). Käyttäjäsopimus säätelee Allerin Palvelun tarjoamista kampanjaan osallistumista varten sekä kaikkia siihen liittyviä lisäpalveluita. Käyttäjäsopimus katsotaan tehdyksi sitovasti, kun Käyttäjä luo tilin Palveluun. Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias tilin luomiseksi. Palkkaukset ja maksut käsitellään Gigapay AB[AL1] :n ("Maksukumppani") kautta, jonka kanssa Käyttäjä solmii Erillisen sopimuksen. Kampanjoihin osallistuakseen Käyttäjän tulee olla sopimussuhteessa[AL2] Maksukumppanin kanssa heidän erityisehtojen mukaisesti.

2. Palvelu

2.1. Sparks koostuu niistä palveluista, järjestelmistä ja tiedoista, jotka ovat ajoittain saatavilla Sovelluksessa ja jotka antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hakea ja osallistua kampanjoihin sekä pääsyn Palvelussa oleviin tietoihin.

2.2. Luo tili

Palvelun käyttämiseksi Käyttäjän tulee rekisteröidä käyttäjätili sovellukseen. Käyttäjän on noudatettava rekisteröitymisen aikana annettuja ohjeita ja annettava oikeat tiedot. Ilman oikeaa rekisteröintiä Käyttäjä ei voi käyttää Palvelua. Käyttäjä voi rekisteröidä vain yhden käyttäjätilin. Käyttäjän on varmistettava, ettei kukaan muu käytä hänen tiliään.

2.3. Aller sitoutuu Käyttäjäsopimuksen mukaisesti ja www.allersparks.com:ssa ja/tai Sovelluksessa aika ajoin kuvatulla tavalla tarjoamaan Käyttäjälle pääsyn Palveluun. Aller kuitenkin varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelun toimintoja ja/tai sisältöä. Jos Palvelun sisältöön tulee merkittäviä muutoksia, Käyttäjälle ilmoitetaan tästä Palvelun kautta tai sähköpostitse. Mikäli Käyttäjä vastustaa tällaisia ​​merkittäviä muutoksia, on Käyttäjällä mahdollisuus irtisanoa Käyttäjäsopimus sulkemalla tilinsä. Jos Käyttäjä ei ole irtisanonut Käyttäjäsopimusta yllä olevan mukaisesti, katsotaan, että Käyttäjä on hyväksynyt muutokset. Aller voi myös vapaasti valita millä alustoilla ja laitteilla Palvelua tarjotaan.

2.4. Aller pyrkii varmistamaan, että Palvelu on saatavilla Internetissä ympäri vuorokauden. Aller pidättää kuitenkin oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat Palvelun saatavuuteen, jos Aller katsoo sen tarpeelliseksi tekniseen, ylläpidollisteen, toiminnalliseen tai tietoturvallisuuteen liittyvään syyhyn. Allerin tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa Käyttäjälle Palvelun pidemmistä suunnitelluista keskeytyksistä. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen siitä, että Palvelu tai osa siitä voidaan sulkea välittömästi Allerin tarpeellisena pitämistä syistä (esimerkiksi tietoturvallisuus).

2.5. Palvelu on suojattu markkinoilla yleisesti käytettyjen tietoturvaohjelmien avulla viruksilta ja muun tyyppiseltä tunkeutumiselta. Aller ei kuitenkaan ota vastuuta palvelun käytön mahdollisesti aiheuttamista tietoturvapuutteista tai seurauksista. Käyttäjä ymmärtää, että kaikki palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Aller ei takaa Palvelun sisällön oikeudellisuutta eikä ota vastuuta Palvelun virheettömyydestä.

3. Näin palvelu toimii

3.1. Palvelun käyttämiseksi Käyttäjällä tulee olla toimiva Internet-yhteys ja pääsy laitteelle, jossa on joko iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä. Käyttäjänä olet vastuussa Internetin käytön kustannuksista sekä dataliikenteen hinnan ymmärtämisestä.

3.2. Kampanjoihin hakemista varten Käyttäjän on syötettävä henkilötietoja, kuten sosiaaliturvatunnus ja osoitetiedot. Aller määrittää, ketkä hyväksytään osallistumaan kampanjoihin ja Käyttäjä sitoutuu suorittamaan sen, mitä häneltä odotetaan Kampanjan kuvauksessa. Kampanjaan osallistumisen korvaus on määritelty Kampanjan kuvauksessa ja se vaihtelee käyttäjien välillä riippuen useista tekijöistä, kuten esimerkiksi käyttäjän Instagram-seuraajien määrästä ja kampanjan laajuudesta.

3.3. Käyttäjän kampanjoihin osallistumisesta maksetun korvauksen maksaminen tapahtuu jälkikäteen Käyttäjän Maksukumppanin kanssa tekemän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Korvaus ilmaistaan ​​bruttokorvauksena, jossa Käyttäjä on viime kädessä vastuussa siitä, että verot maksetaan oikein.

3.4. Käyttäjä on vastuussa siitä, että käyttäjätiedot, kuten nimi, osoite ja henkilötunnus sovelluksessa ovat ajan tasalla.

3.5. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan, raportoimaan ja maksamaan verot kaikista tuotteista tai palveluista, jotka hän on saanut Palvelun käytön ja/tai sen kautta välitettyjen kampanjoiden kautta.

4. Käyttäjän palvelun käyttö

4.1. Aller työskentelee jatkuvasti parantaakseen ja ylläpitääkseen Palvelua ja siksi Käyttäjää suositellaan käyttämään aina sovelluksen viimeisintä päivitettyä versiota.

4.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja/tai sen sisältöä vain tämän sopimuksen ja mahdollisten kampanjakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tavalla, joka voi ylikuormittaa, häiritä, vahingoittaa, tuhota tai heikentää Palvelua, tai käyttää Palvelua millään tavalla, joka voi johtaa sellaisen materiaalin lähettämiseen, jakeluun tai lataamiseen johon Käyttäjällä ei ole tekijänoikeuksia.

4.3. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua ja/tai sen sisältöä millään muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu. Käyttäjä ei saa esimerkiksi yrittää tulostaa, kopioida, jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä, julkaista tai hyödyntää Palvelua ja/tai sen sisältöä. Käyttäjä ei myöskään saa yrittää päästä sellaisiin Palvelun osiin, joihin Käyttäjällä ei ole pääsyä tai jotka eivät ole ilmeinen osa Palvelua, mukaan lukien taustalla olevat tietokannat. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kiertää teknisiä mekanismeja, jotka suojaavat Palvelua loukkauksilta, mukaan lukien kopiointi, jäljentäminen tai jakelu, tai käyttää Palvelua sovellettavan lain vastaisesti.

4.4. Palvelu on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjä on vastuussa suojatun salasanan luomisesta ja käyttämisestä ja on vastuussa siitä, että ne säilytetään turvallisesti ja kolmansien osapuolten ulottumattomissa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan luvattomasta käytöstä, kunnes Käyttäjä on pyytänyt, ja Aller on estänyt, käyttäjätunnuksen pääsyn Palveluun. Jos Käyttäjän epäilee käyttäjätunnuksen ja salasanan luvatonta käyttöä tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi Allerille.

5. Palvelun ja/tai käyttösopimuksen irtisanominen

5.1. Käyttäjä voi aina päättää sulkea tilinsä ottamalla yhteyttä Alleriin. Allerin yhteystiedot näkyvät kohdassa 11.

5.2. Allerilla on oikeus välittömästi irtisanoa Käyttäjäsopimus ja/tai välittömästi estää Käyttäjän pääsy kokonaan tai osittain Palveluun, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua tämän sopimuksen tai Allerin ohjeiden vastaisesti, selvästi väärinkäyttää Palvelua tai muuten käyttää Palvelua tavalla, jonka Aller arvioi aiheuttavan riskin toiminnalleen. Aller pidättää myös oikeuden poistaa Palvelusta Käyttäjäsopimuksen vastaista materiaalia.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Kaikki Palveluun liittyvä materiaali ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Allerille ja/tai kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää tätä materiaalia millään muulla tavalla kuin Käyttösopimuksessa mainitulla tavalla. Käyttäjä on siten oikeutettu käyttämään Palvelussa olevaa materiaalia vain kampanjoiden toteuttamiseen niiden yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti, jotka on annettu Käyttäjän kampanjaan osallistumisen yhteydessä. Palvelun sisältöä ei saa kopioida, myydä edelleen, vuokrata tai muuten jaella julkisesti ilman Allerin ja/tai kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

6.2. Kaikki immateriaalioikeudet jotka syntyvät Käyttäjän Palvelun käytöstä, kuuluvat Allerille. Allerilla on siten oikeus - ottaen huomioon Käyttäjän omat tekijänoikeudet - käyttää tämän Käyttösopimuksen kautta tuotettua materiaalia myös yksittäisinä osina, käyttäen kaikkia menetelmiä, jotka ovat olemassa nyt ja tulevaisuudessa, kaikissa maissa ja rajoittamattoman ajan. Allerilla on täysi ja rajoittamaton oikeus käyttää vapaasti tällaista materiaalia, mukaan lukien oikeus julkaista, kopioida, muokata, mukauttaa, kääntää, siirtää tai muuten käyttää materiaalia.

6.3. Käyttäjä on vastuussa siitä, että kampanjan yhteydessä julkaistu materiaali ei ole sovellettavien lakien, eettisten sääntöjen tai alan käytäntöjen vastaista. Käyttäjä on viime kädessä vastuussa siitä, että tuotettu materiaali täyttää kyseiselle materiaalille soveltuvan lain asettamat vaatimukset, mukaan lukien vaatimukset liittyen mainonnan- ja mainostajan tunnistamiseen.

6.4. Tämän sopimuksen vastainen materiaalin käyttö on kiellettyä. Aller ja/tai yksittäiset tekijänoikeuksien haltijat voivat ryhtyä oikeustoimiin jos käyttö on sovellettavan lain ja/tai tämän sopimuksen vastaista.

7. Vastuurajoitus

7.1. Aller ei ole vastuussa välittömistä, välillisistä tai muista välillisistä henkilö- tai omaisuusvahingoista, taloudellisesta menetyksestä tai tietojen menetyksestä, jotka voivat vaikuttaa Käyttäjään tai kolmansiin osapuoliin Palvelun käytön vuoksi. Allerin vastuu rajoitetaan edellä mainitun mukaisesti, ellei kyseessä ole törkeä huolimattomuus tai tahallisuus. Allerin tämän käyttäjäsopimuksen mukainen vastuu rajoittuu kaikissa olosuhteissa määrään, joka vastaa Käyttäjän viimeksi saatua korvaussummaa. Tämän summan ylittäviä vaatimuksia ei voida esittää Alleria kohtaan.

7.2. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Allerille vahingot, joita Aller kärsii sitä vastaan​​esitetyistä vaateista tai Alleria vastaan ​​nostetuista kanteista, koska Käyttäjä on aiheuttanut käyttämällä Palvelua käyttöehtojen vastaisesti, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut. Tämä velvollisuus edellyttää, että Aller ilmoittaa käyttäjälle kirjallisesti tällaisista vaatimuksista kohtuullisen ajan kuluessa sen jälkeen, kun kanne Alleria vastaan ​​on nostettu.

8. Ehtojen muutokset

8.1. Tämä Käyttäjäsopimus muodostaa sopimuksen osapuolten välillä koskien Käyttäjän Palvelun käyttöä. Lukuun ottamatta Allerin oikeutta yksipuolisesti muuttaa, täydentää ja muutoin mukauttaa tämän käyttösopimuksen ehtoja seuraavien ohjeiden mukaisesti Kohdassa 8.2 jäljempänä, tämän käyttösopimuksen lisäykset tai muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja molempien osapuolten allekirjoittamana.

8.2. Allerilla on pysyvä oikeus muuttaa tämän käyttösopimuksen ehtoja. Isommista muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse tai sovelluksessa. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on mahdollisuus irtisanoa Käyttäjäsopimus viimeistään 14 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä ei ole irtisanonut Käyttäjäsopimusta edellä mainitulla tavalla, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset. Jos tämän käyttösopimuksen ehtoihin tehdään pieniä muutoksia, annetaan ne tiedoksi osoitteessa www.allersparks.com

9. Henkilötiedot

9.1. Käyttäessään Palvelua Käyttäjän tulee antaa Allerin pyytämät tiedot, mukaan lukien nimi, osoitetiedot ja sosiaaliturvatunnus, jotka yhdessä käyttäjän Palvelun käyttöä koskevien tietojen kanssa muodostavat "Henkilötiedot". Aller kerää ja käsittelee henkilötietoja voidakseen tarjota ja hallinnoida Palvelua ja täyttää käyttäjäsopimuksen mukaiset velvoitteensa. Henkilötietoja käytetään myös teknisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin palvelun ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisäksi Aller käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Aller Media AB:n tietoturvaselosteen (www.aller.se/integritetetspolicy/) mukaisesti.

10. Sovellettava laki ja riidat

10.1. Tähän käyttösopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Riidat ratkaistaan​​sovinnollisesti. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, riita viedään Ruotsin yleiseen tuomioistuimeen.

11. Yhteystiedot

11.1. Etsi vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä https://allersparks.com/faq tai ota meihin yhteyttä osoitteessa hello@allersparks.com